Publikationer

National klinisk retningslinje “En behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt” 2020

MAGICapp version  – PDF-version


Dansk Nefrologis og nyrefysiologis historie.pdfForsideBagside


Holdningspapir for behandling af glomerulonephritis 2018


Palliativ indsats i nefrologien 2012 – 2017


AKI holdningspapir – Akut nyrefunktionsnedsættelse i fælles akut modtageafdeling


Brug af Tolvaptan (Jinarc®) i Danmark med det formål at bremse progression af cysteudvikling og nyreinsufficiens ved ADPKD  – Rapport 2016


Evaluering af efteruddannelse DNS – Sammenfatningsrapport 2016


Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) med diverse rapporter


Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. 


Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 Pixi udgave


Dansk Nyremedicinsk forskning 2001 – 2010


Lipidsænkende behandling hos patienter med kronisk nyresvigt Dansk Nefrologisk Selskab 2013


Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab


“Maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) og palliativ indsats i nefrologi” udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNS, 2012


“Rapport vedr. Autosomal dominant polycystisk nyresygdom fra arbejdsgruppe under DNS, 2012”


Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk sygdom – 2011


Høringssvar vedr. Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09C, C09D og C09X. 3.5.2010


Notat fra Dansk Nefrologisk Selskab til Sundhedsstyrelsen vedr. specialevejledning for intern medicin: nefrologi. 12.4.2010


Anbefalinger mhp identifikation af nyresyge patienter, der kan mistænkes for nefrogen systemisk fibrose efter udsættelse for gadoliniumholdig kontrast


Status som DNS repræsentant for deltagelse i  ”Arbejdsgruppen for komorbiditet hos patienter i pakkeforløb for kræft”  i perioden 10. september  2008 – 20. februar 2009.


Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri – Endelig rapport Lommefolder


ERA-EDTA Registry, Survival Report, Denmark 2005 / 2006


DaHS rapporten om sekundær hypertension – 2008


Dansk Nefrologisk Selskab og Nyreforeningen retter henvendelse til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner omkring dialyse i patienternes hjem Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar her Se MTV rapporten og præsentationerne fra minikonferencen om rapporten her


”Dialyse ved kronisk nyresvigt – kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? – En medicinsk teknologivurdering” (MTV)

 


Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 – Dimensioneringsrapport


Betænkning fra Dansk Nefrologisk Selskab´s dialysevandsudvalg om dansk standard for dialysevandskvalitet 26. maj 2005


“Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati” – Oktober 2005


Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark – 24. maj 2004

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294