Links

Videnskabelige selskaber og nefrologiske organisationer

American Society of Nephrology | British Renal Association | Dansk Hypertensionsselskab | Dansk Medicinsk Selskab | Dansk Selskab for Intern Medicin | Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Reumatologisk Selskab | Dansk Transplantationsselskab | ERA-EDTA | ERA-EDTA Young Nephrologist Platform | European Society for Paediatric Nephrology |International Society of Nephrology | ISN Academy | Lægevidenskabelige selskaber | Norsk Nyremedisinsk Forening | Nordiatrans | Scottish Renal Association | Svensk Nyremedicinsk Forening | United States Renal Data System | UNO

Guidelines

DOQI guidelines | Hypertensio arterialis |Vejledning i diagnostisk blodtryksmåling | Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

Forskning og uddannelse

Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA), database med PhD-afhandlinger | EUVAS | Global Kidney Academy – Online Akademay | Helen og Ejnar Bjørn Bjørnows Fond | NDT educational | Videreuddannelsesudvalget – Region Syd |PROCRIN – Program for Clinical Research Infrastructure

Andet

Nyreforeningen | Fagligt selskab for Nefrologiske sygeplejersker | Information om p-dialyse for patienter og pårørende Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet | www.sundhedskvalitet.dk

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294