Kronisk Nyresygdom
– Vejledning i forbindelse med udredning, henvisning, behandling og kontrol af kronisk nyresygdom (CKD, chronic kidney disease)

Denne interaktive web-applikation er delt op i to dele. I den øverste del er der mulighed for at indtaste eGFR og albuminuri (Urin-Albumin/kreatinin ratio) for en given patient og på den baggrund få forslag til udredning, evt. henvisning, behandling og kontrol.

I den nederste del er der mulighed for at læse mere generelt om vurdering af kronisk nyresygdom, klassifikation, udredning og behandling.

NB! Denne algoritme omhandler specifikt kronisk nyresygdom og er baseret på en tidligere udgivet rapport (Læs den fulde rapport her). Vejledningen gælder for den typiske patient med kronisk nyresygdom. Der kan være patienter, herunder især yngre patienter, hvor særlige forhold kan tale for supplerende udredning eller henvisning uden for de anførte kriterier.
For vurdering af akut nyresvigt se vejledning i håndtering af AKI her

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294