Bliv Medlem – klik her, for at se regler

Indmeldelse – klik her

Medlemmer optages ved førstkommende medlemsmøde eller generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab. Dato for dette vil fremgå af hjemmesiden.

Udmeldelse læger
Log in på laeger.dk
Gå til ”Min Side”
Klik på ”dit medlemskab”
Vælg ”Videnskabelige Selskaber”
Vælg ”Udmeldelse af videnskabeligt selskab” under Dansk Nefrologisk Selskab

Udmeldelse af ikke-læger
Anmodning om udmeldelse sendes til secretary@nephrology.dk
I e-mailen bedes oplyst navn, adresse og CPR-nummer