President Helle Thiesson Chief Physician, Associated professor, ph.d. Dept. of Nephrology Y Odense University Hospital Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C Helle.thiesson@rsyd.dk

Formand
Helle Thiesson

Overlæge, ph.d

Valgt 2018
Nefrologisk afdeling Y
Odense Universiteshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Helle.thiesson@rsyd.dk

Habilitetserklæring

Ditte Hansen
Næstformand
Overlæge ph.d.

Valgt 2018

Nefrologisk afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75 2730 Herlev
secretary@nephrology.dk

Habilitetserklæring

Mads Hornum
Overlæge, forskningslektor, Ph.D., FERA
Speciallæge intern medicin og nefrologi

Valgt 2020

Nyremedicinsk afdeling,
Rigshospitalet og Københavns Universitet

Habilitetserklæring

Mark Reinhard
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.

Valgt 2018

Nyresygdomme
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 40460321
markrein@rm.dk

Habilitetserklæring

Anders Nordholm
Repræsentant Yngre Nefrologer

Herlev Hospital/Rigshospitalet

Valgt 2021

Habilitetserklæring

Jon Waarst Gregersen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Valgt 2019

Nyremedicinsk afdeling – Center SLE og Vaskulitis,
Aalborg Universitetshospital
Tlf. 97663754

Habilitetserklæring

 

Line Aas Mortensen
Sekretær

HU-læge, ph.d.
Medicinske Sygdomme
Sønderborg-Tønder

secretary@nephrology.dk

Habilitetserklæring

 

Jens Gregers Sørensen
Senior konsulent
Læge

Tel. +45 40286466
jgsdadlnet@hotmail.com / jgs@dadlnet.dk