Survey om tilbud om fysisk træning til patienter med kronisk nyresvigt

Vi håber, du vil deltage i denne spørgeskemaundersøgelse om fysisk træning til patienter med kronisk nyreinsufficiens:

https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=EFMPXC7Y9N

  • Formålet er at undersøge holdninger til og tilbud om fysisk træning til patienter med kronisk nyreinsufficiens på danske hospitaler
  • Det tager fem minutter at besvare spørgeskemaet
  • Projektet er godkendt af Videncenteret for Dataanmeldelser. En godkendelse hos Videnskabsetisk Komite er ikke påkrævet
  • Alle data vil blive pseudoanonymiserede inden analyse, og offentliggørelse af resultater vil være aggregerede data
  • Spørgeskemaet er en oversættelse af et australsk redskab udviklet af Paul N Bennett (Bennett PN et al. Nephrol Nurs J. 2016;43(4))

Kontakt: Lektor, seniorforsker, ph.d., fysioterapeut Stig Mølsted, Nordsjællands Hospital, e-mail: Stig.Moelsted@regionh.dk


Hvis der er problemer med at se videoen, kan den forsøges åbnet i en alternativ browser

“Dansk Nefrologis og Nyrefysiologis Historie” er udkommet som flot paperback, som sælges for 125 kr. ekskl. porto. Kontakt secretary@nephrology.dk for nærmere information.

Hent pdf. udgaven herForsideBagside

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi.

Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294